]]>
overlay

Historie


Geschiedenis van Rood Geel begon op 6 juli 1921 als een van de vele buurtclubjes van Leeuwarden. Zoals zovele van deze clubjes was ook Rood Geel toen nog geen zekere toekomst beschoren en leek het er een paar keer op dat de club zou verdwijnen.
De heren Andries Aarden en Sietze Romkes hadden vol interesse de prestaties van Rood Geel gevolgd en namen de nodige maatregelen om het voortbestaan te verzekeren. Daarmee kunnen zij feitelijk de oprichters worden genoemd van de thans 90-jarige vereniging Rood Geel. Toen de vereniging werd opgericht heette zij oorspronkelijk Jupiter, maar deze naam werd niet toegelaten door de Friese Bond, waarschijnlijk omdat er al een club met die naam was. Omdat men speelde in Rood Gele shirts, werd de naam Rood Geel gekozen.

In 1921 trad Rood Geel toe tot de Friese Voetbal Bond. Al in 1922 werd de jonge vereniging kampioen van Friesland. In 1925 werd het balangrijke besluit genomen om toe te treden tot de derde klasse van de NVB (nu KNVB). Verder werd besloten te gaan spelen op een veld tussen de Lekkumerweg en de Groningerstraatweg. In 1930 moest de vereniging alweer omzien naar een ander terrein. Weer waren het Andries Aarden en Sietze Romkes die de handen ineen sloegen. Dat leidde ertoe dat Rood Geel verhuisde naar de inmiddels legendarisch geworden Hofstra State.